Missie Visie

Missie

TWEG (Loopbaan in Groei) - wil als bruggenbouwer tussen werkgevers & werknemers met kennis van zaken - het werkgeluk en welbevinden van alle medewerkers positief beïnvloeden

Visie

TWEG (Loopbaan in Groei) - is in 2024 hét aanspreekpunt in Oost- en West-Vlaanderen voor bedrijven en organisaties die wensen hun human capital te optimaliseren door in te zetten op coaching, training & HR services. Integriteit is ons anker.

Basisvoorwaarde

Integriteit is het kloppende hart binnen TWEG en straalt zich uit in alles wat we doen. Zonder integriteit geen leven, geen beweging, geen samenwerking, geen groei.

Integriteit is iets wat we beleven. Ware integriteit gaat niet allen over de waarheid spreken, het gaat over het leven van je eigen waarheid…. Dit vergt een diepe strijd binnen jezelf en het vraagt veel moed om integriteit te beleven, aangezien het betekent naar waarheid te leven, ook als je onder druk staat…. Wanneer wat je denkt, zegt en doet in lijn zijn. M.a.w. als we geen verbinding zien tussen de daden en de woorden van en tussen partners dan kan er twijfel ontstaan over de integriteit.

Kernwaarden

Met kernwaarden geven we aan waarom en hoe we de dingen binnen TWEG doen.

  • We zijn resultaatsgericht. We beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op ons te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
  • We ondernemen mensgericht. We zetten de mens en de mensgerichte skills centraal in onze activiteiten. We geloven dat organisaties pas groeien wanneer de mensen erin groeien.
  • We zijn professioneel. We hebben en bouwen expertise op. We stralen dit uit in de samenwerkingsrelatie waardoor we betrouwbaar zijn met kennis van zaken. We streven kwaliteit na en geen quick fix.
  • We werken samen vanuit partnerschap. In al onze acties stellen we het belang van TWEG voorop door samen te werken met collega’s zodat we het verschil maken voor onze klanten. Je streeft naar een lange termijn samenwerking vanuit partnerschap.