TWEG Loopbaanbegeleiding | 3 tips voor een succesvolle re-integratie na burn-out

Met deze blog willen we graag inzicht geven in wat je zelf kan doen om jouw re-integratie na een burn-out in een positieve richting te sturen. We zien maar al te vaak een patstelling waarin betrokken partijen naar elkaar kijken. Dit vertraagt de re-integratie naar de arbeidsmarkt.

TIP 1: Hou contact met de organisatie

Wil je terugkeren naar jouw huidige job, hou dan contact met jouw werkgever doorheen jouw ziekteproces. Ook al neemt jouw werkgever niet zelf de eerste stap. Communiceer over hoe lang je afwezig zal zijn, en hou jouw werkgever op de hoogte van de evolutie en de vooruitzichten voor werkhervatting. Studies wijzen immer uit dat geen contact onderhouden een drempelverhogende impact heeft.

TIP 2: Laat je professioneel begeleiden

Zoek hulp bij de juiste hulpverleners. Net zoals de herstelfase actie en ondersteuning vraagt (huisarts, psycholoog, burn-out coach) – is het belangrijk de juiste actoren te betrekken op het moment je weer klaar bent om aan het werk te gaan. Een loopbaancoach is hét klankbord bij uitstek om helderheid te scheppen in wat jouw energiegevers zijn, jouw drijfveren, jouw jobcriteria … Zo kan je vanuit een heldere kijk het gesprek aangaan met jouw werkgever of de arbeidsmarkt.

TIP 3: Blijf waakzaam over je energie

Ook al voel je je beter en is jouw energiepijl terug in orde, blijf waken over hersteltijd. Je begint best met progressieve tewerkstelling, indien in halve dagen dan best de voormiddag. Het initiële doel is hierbij is het werken terug gewend te worden … er is nog geen sprake van “doelen” of “top performance”.

Bij Loopbaan in groei zijn er verschillende coaches die ervaren zijn in de coachen van mensen die terug aan het werk willen na een burn-out. Neem gerust even contact op.