TWEG Loopbaanbegeleiding | Aftellen naar je pensioen? Tips voor meer levenskwaliteit, nu al!

Ik had in het voorjaar van 2016 het geluk om 9 dagen met een expeditieschip mee te varen op de Atlantische oceaan, in het gezelschap van een 100-tal gepassioneerde natuurliefhebbers. Bij gesprekken met de medereizigers bleek niet zelden dat de overgrote meerderheid van de 50-plussers het liefst van al ‘zo vlug mogelijk met pensioen wilde gaan, liever nog vandaag dan morgen’. In het midden van de volle zee en ontdaan van de dagelijkse toevloed aan informatie staat een mens al eens stil bij de dingen…

Zinvol en werkbaar werk

Wat maakt dat mensen werk soms ervaren als iets dat ze liefst zo snel mogelijk achter zich laten? Of omgekeerd -en ongetwijfeld een betere vraag- wat kan ervoor zorgen dat mensen zich goed en gelukkig voelen in het werk?

Levenskwaliteit is een actueel thema dat vandaag wordt opgepikt door beleidsmakers, overheden en werkgevers in het kader van welzijn op het werk, werkbaar werk en langer werken. In dit artikel willen we focussen op levenskwaliteit vanuit empowerment: levenskwaliteit die iedereen voor zichzelf kan maken.

Neem je geluk zelf in handen

Levenskwaliteit is een eeuwenoud thema dat beschreven is door tal van filosofen, van de Griekse wijsgeer Epicurus tot Alain de Botton, een hedendaagse filosoof. Alleen al de zoektocht naar wat levenskwaliteit is kan inspirerend zijn, nog los van de antwoorden die men op die weg kan vinden.

Maar het absoluut goede nieuws is dat we sommige van de bouwstenen die kwaliteit in ons leven brengen, zèlf in handen kunnen nemen. En dat is belangrijk, want gelukkig zijn heeft niets dan voordelen! Gelukkige mensen zijn creatiever, werken beter samen, zien meer opties, zijn beter geïnformeerd én constructief betrokken bij de gemeenschap. Als je gelukkig bent word je ook minder vaak ziek, ben je gezonder en leef je bovendien jaren langer. Wie wil dat niet?

De 8 bouwstenen van levenskwaliteit

Hieronder vind je de verschillende componenten van levenskwaliteit, onderverdeeld in drie domeinen en 8 bouwstenen. Dit model (Schalock ea, 2016) is het resultaat van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek.

Elke bouwsteen heb ik bekeken vanuit het perspectief arbeid en vervolgens aangevuld met enkele vragen die jou op weg kunnen zetten om je levenskwaliteit te verbeteren, zodat ook jij je gelukkig(er) kan voelen met het werk dat je doet en het leven dat je leidt. Kies er drie vragen uit die jou prikkelen, en gun jezelf de tijd om ermee aan de slag te gaan. Succes!

FACTOR A: WELBEVINDEN

Bouwsteen 1: materieel welbevinden

Heb ik werk dat me voldoende inkomen geeft voor onderdak en dagelijkse uitgaven? Is mijn uitgavenpatroon voldoende aangepast aan mijn inkomen? Kan ik onverwachte uitgaven aan zonder daarover te moeten piekeren? Spaar ik niet teveel? Is mijn verloning correct en markconform?

Bouwsteen 2: fysiek welbevinden

Geeft mijn werk me de gelegenheid om na periodes van hard en veel werk, ook herstelmomenten in te lassen? Neem ik maatregelen om de gezondheidsrisico’s eigen aan in mijn werk (vb nachtarbeid of ploegenstelsel) op te vangen? Hou ik me consequent aan de veiligheidsvoorschriften? Zijn er mogelijkheden binnen of buiten het werk om meer te bewegen? Om gezonder en regelmatiger te eten?

Bouwsteen 3: emotioneel welbevinden.

Heb ik voldoende zelfvertrouwen in het feit dat ik mijn job aankan? Kan ik de eisen van het werk voldoende relativeren en in de juiste context zien? Is er voldoende ‘willen’ in mijn job of gaat het vooral over ‘moeten’? Sta ik stil bij mijn eigen functioneren en trek ik daar lessen uit? Is er voldoende uitdaging in mijn job? Ken ik mijn sterke punten en weet ik waar en hoe ik wil groeien in de job? Sluiten de waarden van mijn werkgever voldoende aan bij mijn eigen waarden?

FACTOR B: SOCIALE PARTICIPATIE

Bouwsteen 4: rechten

Is er voldoende rechtszekerheid in mijn arbeidsstatuut? Heb ik toegang tot informatie hieromtrent? Voel ik me respectvol en rechtvaardig behandeld?

Bouwsteen 5: sociale betrokkenheid

Hou ik naast mijn werk voldoende tijd en energie over voor het gezin? Voor het onderhouden van vriendschappen? Voor een hobby of een sociaal engagement?

Bouwsteen 6: interpersoonlijke relaties

Verlopen de interacties met klanten, collega’s, leidinggevenden op een aangename en vriendelijke manier? Krijg ik feedback over mijn prestaties? Kan en durf ik conflicten of wrijvingen uit te praten? Is er voldoende communicatie op mijn werkplek? Voel ik me gewaardeerd omwille van het werk dat ik doe? Kan ik zelf waardering tonen aan mijn collega’s en leidinggevenden? Kan ik ergens terecht wanneer ik steun of hulp nodig heb in het werk?

TIP: als je maar op één bouwsteen wil werken, doe het dan op het vlak van de interpersoonlijke relaties, het is de bouwsteen die het meest duurzame effecten teweegbrengt!

FACTOR C: ONAFHANKELIJKHEID

Bouwsteen 7: zelfbepaling

Sta ik voldoende stil bij mijn professionele doelen en doe ik genoeg wat ik écht wil? Sluit mijn job aan bij mijn talenten? Kan ik mijn beperkingen accepteren? Kan ik oplossingen bedenken om het werk beter te laten verlopen? Heb ik het gevoel zelf aan het stuur te staan van mijn loopbaan? Weet ik wat me-time is en maak ik daar gebruik van? Kan en durf ik nee zeggen? Geniet ik wel voldoende van een succes?

Bouwsteen 8: persoonlijke ontwikkeling.

Hoe lang is het geleden dat ik iets nieuws gedaan of geleerd heb? Zijn er momenten van uitdaging waarbij ik professioneel uit mijn comfortzone moet gaan? Ga ik pro-actief om met problemen? Speel ik in op trends en evoluties in mijn vakgebied?

En jij?
Hoeveel energie krijg jij van je werk? (cijfer van 0 tot 10).
Wil je zicht krijgen op welke ingrediënten jij nodig hebt om met passie te kunnen werken, of een klankbord dat jou hierbij kan helpen? Neem gerust even contact met ook met een van onze coaches.