TWEG Loopbaanbegeleiding | Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is

De rol van unieke talenten bij je jobkeuze.

Als je moet antwoorden op waar ben je slecht in gaat dat heel vlot. Maar op waar ben je goed in? Daar hapert het vaak.

Bij de jobkeuze is het juist heel belangrijk je unieke talenten te kennen. Je krijgt voldoening in je job als je jouw talenten kan inzetten.

Dus als je zingeving belangrijk vindt dan ken je best die van jezelf. Wat zijn jouw unieke talenten?

Kernkwadranten van Ofman

Er is een scala aan testen en modellen om je talenten in kaart te brengen. Kernkwadranten van Ofman is één van mijn favorieten. Veel van onze unieke talenten kennen we niet omdat we ze normaal vinden. Dit vertrekt van onze dagelijkse irritaties. Aha dat kennen we al beter. Op de vraag waar irriteer je je dagdagelijks aan krijgen we al veel meer informatie. En dit gebruiken we om je unieke talenten te onderzoeken.

Er is ook een energiebalans nodig in de talenten die je inzet. Zet je ze overdreven in dan worden ze je valkuil, zet je ze te weinig in dan wordt je job saai. Tijdens loopbaanbegeleiding coachen we jou naar een gezond evenwicht. Vaak zie je ook je eigen talenten niet, want jij vindt ze maar normaal. Het zijn vaak de dingen die bij jou vanzelf gaan, voor jou normaal voor een ander speciaal.

En dan zijn er nog de verborgen talenten. Die zitten in jou maar om de één of andere reden zijn ze niet zichtbaar. Het kan zijn dat je ze ooit te veel hebt ingezet waardoor je ze nu niet meer gebruikt. Of iemand maakte je wijs dat je iets niet goed kon, terwijl het juist wel jouw talent is.

Het is een utopie dat je al je talenten in een job kan gebruiken. Er is nog een leven naast het werk ook. Je kan jouw talenten ook een stuk in een hobby of vriendenkring uitleven.

Ben je eerder een beer of eerder een vogeltje?

Inspiratie uit het dierenrijk. Er is zelfs een model dat bij kwaliteitenonderzoek hulp vraagt aan de dieren. Vraag eens aan een aantal mensen met welk dier ze jou zouden vergelijken. Vraag ook welke unieke talenten dat dier dan wel heeft. Bv een beer: sterk, veilig, kracht…. Elk dier, ook al vind je het niet leuk, heeft kwaliteiten, en het kan je verrassende inzichten geven. Elk vogeltje zingt immers zoals het gebekt is 😊.

Benieuwd naar jouw unieke talenten? Bel loopbaaningroei.